Jak se kupuje nemovitost na Srí Lance v 7 krocích

7 kroků, na základě kterých zprostředkujeme koupi nebo prodej nemovitosti na Srí Lance

Krok 1 – Výběr nemovitosti

Každá koupě nebo prodej nemovitosti vyžaduje individuální přístup a nelze použít jednu šablonu. Individuální přístup uplatňujeme jak na straně kupující, tak na straně prodávající.
Většina obchodů probíhá mezi českým kupujícím a srílanským prodávajícím. Může ale nastat situace, že prodává Angličan Čechovi nebo že český kupující kupuje nemovitost od srílanské společnosti apod.

Krok 2 – Audit nemovitosti

Důsledně dbáme na to, aby investice kupujícího byla maximálně ošetřena a abychom eliminovali možná rizika. Proto VŽDY před každou koupí nebo prodejem uděláme audit nemovitosti, který garantuje srílanský notář.

Krok 3 – Forma vlastnictví

S klientem se domluvíme na formě vlastnictví nemovitosti nebo na pronájmu nemovitosti. Vysvětlíme přednosti i zápory všech variant. Konečné rozhodnutí je na každém
klientovi.

Krok 4 – Otevření bankovního účtu na Srí Lance

Aby byla investice klienta chráněna, je nezbytné, aby si na Srí Lance otevřel tzv. IIA účet. Pouze tento účet vám v budoucnu, v případě prodeje vaší nemovitosti, umožní poslat peníze zpět do Evropy. Náš srílanský kolega asistuje při otevření tohoto účtu, jestli ho o to klient požádá.

Krok 5 – Návrh kupní smlouvy

Následně česká strana, tedy kupující s českým právníkem, a srílanská strana, prodávající se srílanským právníkem navrhnou a vyladí kupní, případně rezervační smlouvu.

Krok 6 – Převedení prostředků

Po odsouhlasení smluv pošle klient na svůj IIA účet částku, za kterou nemovitost kupuje. Jedná se o jeho vlastní účet, kam si může vkládat finanční prostředky a odkud si bez problémů může poslat peníze zpět domů. Z jiného účtu to nelze.

Krok 7 – Podpis smlouvy na Srí Lance

Každá smlouva, která se týká nemovitosti na ostrově, musí být podepsána na půdě Srí Lanky. Proto se klient rozhodne, zda k podpisu smlouvy, jejíž text je v anglickém jazyce, odletí sám nebo s českým právníkem, případně právníka k podpisu zmocní.

Celý proces koupě nemovitosti na Srí Lance trvá obvykle 1-4 měsíce.

Nelekejte se, ale záleží na mnoha aspektech a mnohdy tím, kdo nakonec prodlouží realizaci obchodu, je sám kupující. Navíc, srílanský přístup k práci je v mnoha případech odlišný od evropského postoje, ale to zase přináší ostrovanům radost ze života a žádný stres. Obecně lze říci, že poté, co kupující předloží výpis z katastru (Deed of Transfer), audit nemovitosti trvá přibližně týden, vyhotovení „kupní smlouvy“ také týden a pak nastane vyladění konečného znění smlouvy, které může trvat třeba jen dva dny, ale také i dva měsíce. To již záleží jen na prodávajícím a kupujícím. A protože se smlouvy musí podepsat na srílanské půdě, je třeba si zarezervovat letenky a sladit časové možnosti všech zainteresovaných stran, aby se na Srí Lance sešly. Proto to široké časové rozpětí.

Dále již jen přejeme spokojený pobyt na ostrově vůní, jak se Srí Lance občas říká.

To nejdůležitější co musíte vědět, když chcete mít dům na Srí Lance, Vám zašlu zdarma.

„To nejdůležitější o Srí Lance“